2017/2018 - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Menu główne:

2017/2018

Uniwersytet Przedszkolaka
PAŹDZIERNIK W PRZEDSZKOLU

„Październik chodził drogą
w wyrudziałym kaftanie,
drzewom włosy malował
jesiennymi farbami…”

W październiku przedszkolaki miło spędzały czas na świeżym powietrzu, bawiąc się w berka czy „łapiąc” bańki mydlane. W Sali przedszkolnej równie aktywnie uczestniczyły w zajęciach przedszkolnych.


WITAMY W PRZEDSZKOLU

„Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście…”

Witamy przedszkolaki i rodziców w nowym roku szkolnym 2017/2018 w oddziale „U”!!! Wrzesień upłynął nam pod znakiem wspólnej zabawy i nauki, przedszkolaki wykonały między innymi praca plastyczną pt „Jesienne drzewo” z czego były bardzo dumne.Komisja Rekrutacyjna w ramach projektu "Uniwersytet przedszkolaka" zakończyła rekrutację do Projektu na rok 2017/2018

Wszystkie dzieci w  wieku 3 lat (rocznik 2014), których rodzice złożyli dokumentację rekrutacyjną zostali przyjęci do Projektu.
Dzieci z rocznika 2015 roku, których rodzice złożyli dokumentację rekrutacyjną  zostały przyjęte do projektu i będą mogły chodzić do przedszkola od 01.09.2018 roku, lub w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach Gminy Suchy Dąb od dnia ukończenia 3 lat.
Starsze dzieci (4-6 lat), których rodzice złożyli dokumenty rekrutacyjne, zostały przyjęta na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu.
Imienna Lista dzieci, które zostały przyjęte do projektu zostanie wywieszona na terenie danej szkoły prowadzącej przedszkole w dniu 28.08.2017 roku.
Imienna Lista dzieci, które zostały przyjęte na wydłużony czas pracy przedszkola zostanie wywieszona na terenie danej szkoły prowadzącej przedszkole w dniu 28.08.2017 roku.

Tomasz Struski
kierownik projektu "Uniwersytet Przedszkolaka"

Podręczniki do oddziału 3-latków

Informujemy, iż w najbliższym czasie zostaną podjęte działania wyboru podręczników do oddziału "3-latków".

Przesunięcie terminu podania podręcznika związane jest z toczącym się postępowaniem przetargowym na zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego do oddziału 3-latków w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego